Hirotonire Diaconală la Detroit

Comunitatea greco-catolică Sf. Ioan Botezătorul din Detroit, Michigan a fost vizitată duminică, 22 Octombrie 2017 de către P.S. John-Michael Botean, Episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Canton, Ohio, S.U.A. În cadrul Sfintei Liturghii Arhiereşti a avut loc hirotonirea în treapta diaconatului a teologului Constantin Hădărag, alături de PS John-Michael slujind Prea Cucernicul Pr. Dr. Iuliu Muntean, Vicar General şi subsemnatul.

Preasfinţitul a fost întâmpinat cu pâine şi sare de Administratorul Parohial temporar – Sora Theresa Koernke, I.H.M., în cântările armonioase ale corului bisericii şi ale cantorului Valentin Boşca din parohia Sf. Maria, Dearborn, Michigan.

În cuvântul de învăţătură al Preasfinţiei Sale, credincioşii prezenţi au fost îndemnaţi să aibe încredere în Hristos pentru a învăţa cum să biruiască răul din lume şi moartea prin iubirea aproapelui: „Să vă iubiţi unul pe altul…” (Ioan 13, 34). Iubirea aproapelui se manifestă prin slujirea lui, iar treapta diaconatului nu este altceva decât slujirea celor ce slujesc, adică a credincioşilor. Pornind de la vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, Isus ne învaţă cum să alungăm răul sălăşluit în suflete şi care ne reţine de la înfăptuirea binelui şi a iertării.

După cântarea Axionului, ipodiaconul Constantin Hădărag a fost condus în Altarul bisericii prin Uşile Împărăteşti, semnificând aducerea la slujirea jertfei lui Hristos. Aici a înconjurat Sfânta Masă de trei ori, sărutând de fiecare dată cele patru colţuri ale ei şi mâna episcopului, omoforul şi epigonatul.

Ritualul înconjurării Altarului arată că viaţa, preocuparea şi iubirea diaconului se va concentra neîntrerupt în jurul lui Hristos prezent pe Sfânta Masă. Plecăciunile, sărutarea mâinii drepte a episcopului, a omoforului şi a epigonatului semnifică ascultarea pe care diaconul o va avea faţă de arhiereu – reprezentant văzut al lui Hristos pe pământ.

A urmat momentul îngenuncherii cu piciorul drept şi plecarea capului pe Sfânta Masă – simbol al predării ca jertfă vie lui Dumnezeu, Preasfinţia Sa rostind rugăciunile investirii întru diaconat.

După încheierea Sfintei Liturghii, Părintele Diacon Constantin Hădărag a mulţumit tuturor credincioşilor prezenţi, invitându-i la un moment de socializare.

Pr. Cristian Laslo

Articol preluat de pe blogul Pr. Cristian Laslo
Liturghie Arhierească şi Hirotonire de Diacon la Detroit

 

Comments

Leave a Reply