Fear Not, Little Flock – Bishop Botean Christmas Message 2017 (EN/RO)“Fear not, little flock.” So go the words of Jesus from the Gospel of St. Luke (12:32) which I chose as the motto for my episcopal ministry twenty-one years ago. Perhaps, now, thinking about my motto, you might be tempted to ask, “Why not be afraid? We live in frightening times!” And indeed, the world seems a scarier place than it did this time last year, or even six months ago, or perhaps even last week, as we tumble headlong into a kind of national and global chaos, unfamiliar to us and full of foreboding and dread. And there certainly is no lack of the “principalities and powers” of which St. Paul writes in Ephesians 6:12, willing and able to feed off of our fear, to make use of this fear in ways that seem able to threaten the very existence of the human race.

“Fear not, little flock.” In this season of long nights and cold days, I find it comforting to remember these words of the Master as he advised His disciples to depend totally on God. We cannot look to the unstable, transitory powers of this world to provide us with the security we need to live a life worthy of the name “human.” Instead, we need look no further than a simple manger in a dark cave in Bethlehem for the answer to all of our questions and the solution to all of our problems. In that manger lies the very mystery of Emmanuel, God-With-Us.

But we must look into that manger ourselves; no one can gaze into it for us and see what we would see. Still, this much is certain: that Manger is not empty. When we look into it, it is the very eyes of God looking back at us with unconditional love and everlasting mercy. He says we are safe with Him, and I believe Him.

May you too know the security and peace that comes from knowing Jesus this Christmas.

 

”Nu te teme, turmă mică.” Acestea sunt cuvintele lui Isus. Ele apar în Evanghelia Sfântului Luca (12:32), cuvinte pe care le-am ales ca moto al episcopatului meu cu douăzeci și unu de ani în urmă. Poate, acum, meditând asupra acestui moto, ați fi tentați să răspundeți “Dar de ce să nu ne temem? Trăim în momente înspăimântătoare!” Într-adevăr, lumea pare a fi un loc mai înspăimântător decât în aceeași perioadă a anului trecut, sau chiar cu șase luni în urmă, sau poate chiar săptămâna trecută, când ne îndreptăm instantaneu spre un fel de haos național și global, nefamiliar nouă și plin de presimțiri negre și de temut. Și nu există lipsă de “stăpâniri, autorități, și puteri [ale] acestui veac întunecat” (Efeseni 6:12) dispuse și capabile să se hrănească din teama noastră, să o folosească în moduri care par a amenința însăși existența rasei umane.

”Nu te teme, turmă mică.” În acest sezon de nopți lungi și de zile reci, mi se pare consolator să-mi amintesc aceste cuvinte ale Maestrului, deoarece El i-a sfătuit pe discipolii Săi să devină dependenți în totalitate de Dumnezeu. Nu ne putem uita la puterile instabile și tranzitorii ale acestei lumi pentru a ne oferi securitatea de care avem nevoie, pentru a trăi o viață demnă de a fi numită “umană”. În schimb, nu trebuie să privim mai departe de o simplă iesle într-o peșteră întunecată din Bethlehem pentru a răspunde la toate întrebările noastre și pentru a găsi rezolvare tuturor problemelor noastre. În acea iesle sălășluiește misterul numit Emanuel, ”Dumnezeu este cu noi.”

Dar trebuie să privim noi înșine în iesle; nimeni nu poate privi într-însa în locul nostru și să vadă ceea ce noi am putea vedea. Totuși, un lucru este sigur: ieslea nu este goală… Când ne uităm în ea, ochii lui Dumnezeu privesc înapoi spre noi cu iubire necondiționată și îndurare veșnică. Ne spune că suntem în siguranță cu El, iar eu Îl cred.

Iar acum, în acest ceas solemn și dătător de speranță, vă doresc să regăsiți siguranța și pacea care vine de la cunoașterea lui Isus în acest Crăciun.

 

Comments

Leave a Reply