Hirotonirea întru Sfânta Preoție a Preacuviosului Ierodiacon Seoirse